Dharma Sadhu

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลใหญ่ 0

มงคลจักรวาลใหญ่ คลิปเสียงบทสวดพร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลใหญ่ สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ...

9 คาถา เสริมดวงการงาน 0

9 คาถา เสริมดวงการงาน ช่วยให้ราบรื่นสำเร็จผล

บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมนะชีวิตของการทำงานมันช่างดูยากเย็น เจอแต่อุปสรรค์ พบแต่ปัญหา อย่าพึ่งท้อแท้ในใจไป บางครั้งการหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วยการสวดมนต์ เสริมดวงการงาน ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะช่วยส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้คุณรู้สึกมีความหวัง มีพลังที่จะรอคอย ซึ่งนั่นก็อาจจะช่วยส่งผลต่อไปยังการใช้ชีวิตประจำวันของคุณให้มีความสุขมากขึ้นก็เป็นได้...

บทสวดสรภัญญะ เสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 0

บทสวดสรภัญญะ เสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

บทสวดสรภัญญะ เสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณทำนองสรภัญญะ องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว...

รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร บทสวดทำนองไพเราะ 0

สวดมนต์บาลี ทำนองไพเราะ รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร

รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร บทสวดทำนองไพเราะ เถรวาท หรือ “หลักคำสอนของผู้เฒ่า” คือการที่สำนักพระพุทธศาสนาได้รับแรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์จากพระไตรปิฎกหรือพระไตรปิฎก ธรรมะ ซึ่งนักนักปราชญ์เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่...

ทําวัตรเช้า บทสวดมนต์ บาลี - ไทย พร้อมคลิปเสียง 0

ทำวัตรเช้า บทสวดมนต์ บาลี – ไทย พร้อมคลิปเสียง

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า สำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อันเป็นสิริมงคล เป็นบทสวดบาลี พร้อมแปลไทย สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมถึงมีบทสวดต่อท้ายสำหรับ พระภิกษุ – สามเณรสวด ทำวัตรเช้า...

เผยประวัติ หลวงปู่แสง พระสายปฏิบัติ ศิษย์หลวงปู่มั่น 0

เผยประวัติ หลวงปู่แสง พระสายปฏิบัติ ศิษย์หลวงปู่มั่น

จากกระแสข่าวที่สร้างความเสื่อมเสีย ขอกราบนมัสการและส่งกำลังใจให้ หลวงปู่แสง พระอริยะเจ้า พระที่บวชและเรียนธรรมออกธุดงค์กับอาจารย์มั่น ที่บ้านหนองผือ รวมถึงออกธุดงค์ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มจนเข้าวัยชรา โดยท่านได้ร่วมธุดงค์กับพระสายวิปัสสนา เช่น อาจารย์มั่น ภูริทัตโต,...

เพลงสวดมนต์ พุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 0

เพลงสวดมนต์ พุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

เพลงสวดมนต์ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร คือพระสูตรที่สำคัญและเป็นที่นิยมยิ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ชื่อ “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” มีความหมายตามตัวอักษรว่า “พระสูตรอันเป็นหัวใจแห่งปฏิปทาอันยวดยิ่งแห่งความรู้แจ้ง” ในภาษาอังกฤษมักแปลโดยสังเขปว่า “หฤทัยสูตร” (The...

บทสวดธรรมจักร (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) บทสวดมนต์เสริมสิริมงคล 0

บทสวดธรรมจักร | ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดธรรมจักร (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) บทสวดมนต์เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและเพื่อดับความร้อนจากใจ กิเลสตัณหา เพื่อเดินทางสายกลางแห่งธรรม สาระสำคัญของธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ คือ การประกาศทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เอียงไปทางกามสุขัลลิกานุโยค...