คาถาชินบัญชร แปล (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)

คาถาชินบัญชร เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *