Author: admin

ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ 0

ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่

เชื่อหลายท่านมักจะมีคำถามให้กับตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อมนุษย์เรานั้นสิ้นอายุขัย ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นบทความจากกระดานสนทนาวัดบางพระ ซึ่งบทความบางส่วนนนี้ได้เขียนไว้โดยสมาชิกชื่อ ลูกผู้ชายตัวจริง เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2550 หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถตอบคำถามให้แก่ตัวท่านเองได้บ้างไม่มากก็น้อย ตายแล้วไปไหน...

แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น อานิสงส์ของการแผ่เมตตา 0

แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

บทสวดมนต์อธิฐานจิต แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยา และหมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร ดังนั้น...

0

บทสวดมนต์ มงคลสูตร 38 ประการ

บทสวดมนต์ มงคลสูตร บทสวดมนต์ มงคลสูตร ผู้ใดสวดเป็นประจำจะทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำ ประสบแต่ความสุขความเจริญ  คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ท่านให้สวดมนต์บทนี้ก่อนนอนทุกคืน หลังสวดจบทำสมาธิ ๕ นาที แล้วแผ่เมตตา อุทิศบุญสรรพสัตว์ ...

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลใหญ่ 0

มงคลจักรวาลใหญ่ คลิปเสียงบทสวดพร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลใหญ่ สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ...

9 คาถา เสริมดวงการงาน 0

9 คาถา เสริมดวงการงาน ช่วยให้ราบรื่นสำเร็จผล

บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมนะชีวิตของการทำงานมันช่างดูยากเย็น เจอแต่อุปสรรค์ พบแต่ปัญหา อย่าพึ่งท้อแท้ในใจไป บางครั้งการหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วยการสวดมนต์ เสริมดวงการงาน ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะช่วยส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้คุณรู้สึกมีความหวัง มีพลังที่จะรอคอย ซึ่งนั่นก็อาจจะช่วยส่งผลต่อไปยังการใช้ชีวิตประจำวันของคุณให้มีความสุขมากขึ้นก็เป็นได้...

บทสวดสรภัญญะ เสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 0

บทสวดสรภัญญะ เสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

บทสวดสรภัญญะ เสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณทำนองสรภัญญะ องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว...

รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร บทสวดทำนองไพเราะ 0

สวดมนต์บาลี ทำนองไพเราะ รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร

รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร บทสวดทำนองไพเราะ เถรวาท หรือ “หลักคำสอนของผู้เฒ่า” คือการที่สำนักพระพุทธศาสนาได้รับแรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์จากพระไตรปิฎกหรือพระไตรปิฎก ธรรมะ ซึ่งนักนักปราชญ์เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่...

ทําวัตรเช้า บทสวดมนต์ บาลี - ไทย พร้อมคลิปเสียง 0

ทำวัตรเช้า บทสวดมนต์ บาลี – ไทย พร้อมคลิปเสียง

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า สำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อันเป็นสิริมงคล เป็นบทสวดบาลี พร้อมแปลไทย สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมถึงมีบทสวดต่อท้ายสำหรับ พระภิกษุ – สามเณรสวด ทำวัตรเช้า...