Category: บทสวดมนต์

คาถาชินบัญชร แบบย่อ เมตตามหานิยม คุ้มครองป้องกันภัย 0

คาถาชินบัญชร แบบย่อ เมตตามหานิยม คุ้มครองป้องกันภัย

บทสวดมนต์ คาถาชินบัญชร แบบย่อ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการสวดแบบฉบับเต็ม 15 บท สามารถสวดท่องบทสวดมนต์แบบย่อนี้ทั้งในตอนเช้าหรือก่อนเข้านอน คาถาชินบัญชร แบบย่อ (ตั้งนะโม...

0

บทพิจารณาสังขาร สัพเพ สังขารา อะนิจจา

บทพิจารณาสังขาร สัพเพ สังขารา อะนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง, เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพ สังขารา...

มงคลจักรวาลน้อย บทสวดมนต์ แห่งชัยชนะ เพิ่มลาภ เพิ่มสุข 0

มงคลจักรวาลน้อย บทสวดมนต์ แห่งชัยชนะ เพิ่มลาภ เพิ่มสุข

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง...

0

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตนเอง หลุดพ้นเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิททุกโข โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์ อะเวโร...

บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมพลังอำนาจให้ดวงชะตา 0

บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมพลังอำนาจให้ดวงชะตา

การสวดมนต์จะให้เจริญผลต้องเกิดจากความ “ศรัทธา” เป็นสำคัญ บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมในเรื่องของดวงชะตา คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมพลังอำนาจให้แก่ดวงชะตา หมั่นสวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและจิตใจ บทสวดอิติปิโส...