Category: คำแผ่เมตตา

แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น อานิสงส์ของการแผ่เมตตา 0

แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

บทสวดมนต์อธิฐานจิต แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยา และหมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร ดังนั้น...