Category: ข้อมูลทั่วไป

ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ 0

ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่

เชื่อหลายท่านมักจะมีคำถามให้กับตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อมนุษย์เรานั้นสิ้นอายุขัย ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นบทความจากกระดานสนทนาวัดบางพระ ซึ่งบทความบางส่วนนนี้ได้เขียนไว้โดยสมาชิกชื่อ ลูกผู้ชายตัวจริง เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2550 หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถตอบคำถามให้แก่ตัวท่านเองได้บ้างไม่มากก็น้อย ตายแล้วไปไหน...

รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร บทสวดทำนองไพเราะ 0

สวดมนต์บาลี ทำนองไพเราะ รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร

รัตนสูตร มงคลสูตร เมตตาสูตร บทสวดทำนองไพเราะ เถรวาท หรือ “หลักคำสอนของผู้เฒ่า” คือการที่สำนักพระพุทธศาสนาได้รับแรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์จากพระไตรปิฎกหรือพระไตรปิฎก ธรรมะ ซึ่งนักนักปราชญ์เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่...

เผยประวัติ หลวงปู่แสง พระสายปฏิบัติ ศิษย์หลวงปู่มั่น 0

เผยประวัติ หลวงปู่แสง พระสายปฏิบัติ ศิษย์หลวงปู่มั่น

จากกระแสข่าวที่สร้างความเสื่อมเสีย ขอกราบนมัสการและส่งกำลังใจให้ หลวงปู่แสง พระอริยะเจ้า พระที่บวชและเรียนธรรมออกธุดงค์กับอาจารย์มั่น ที่บ้านหนองผือ รวมถึงออกธุดงค์ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มจนเข้าวัยชรา โดยท่านได้ร่วมธุดงค์กับพระสายวิปัสสนา เช่น อาจารย์มั่น ภูริทัตโต,...

เพลงสวดมนต์ พุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 0

เพลงสวดมนต์ พุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

เพลงสวดมนต์ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร คือพระสูตรที่สำคัญและเป็นที่นิยมยิ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ชื่อ “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” มีความหมายตามตัวอักษรว่า “พระสูตรอันเป็นหัวใจแห่งปฏิปทาอันยวดยิ่งแห่งความรู้แจ้ง” ในภาษาอังกฤษมักแปลโดยสังเขปว่า “หฤทัยสูตร” (The...

ประโยชน์ของ การกินเจ 0

ประโยชน์ของ การกินเจ

มนุษย์เป็นเลิศในสรรพสิ่ง เป็นผู้นำผู้เข้มแข็งในมวลสัตว์โลก ถ้าอยากกินเนื้อสัตว์ย่อมทำได้โดยง่าย เปรียบเสมือนสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก ถ้าพูดตามหลักโภชนาการ การกินเนื้อสัตว์จะเพิ่มเจริญเติบโตของร่างการรวดเร็วยิ่งขึ้น ทว่าสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อ ถ้าหากกินมากเกินไปกลับทำให้แก่เร็วยิ่งขึ้น เพราะเมื่อร่างกายเติบโตเร็วเกินไป หรือสุกอมก่อนก็ย่อมร่วงโรย...