Dharma Sadhu

0

บทพิจารณาสังขาร สัพเพ สังขารา อะนิจจา

บทพิจารณาสังขาร สัพเพ สังขารา อะนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง, เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพ สังขารา...

คาถามหาเสน่ห์ สวดเรียกคู่ ให้คนรักและเอ็นดู 0

7 คาถามหาเสน่ห์ สวดเรียกคู่ ให้คนรักและเอ็นดู

7 คาถามหาเสน่ห์ เสริมดวงในเรื่องของความรัก จากรักพังให้กลายเป็นรักปัง ใช้สวดเสริมเสน่ห์ให้กับตนเอง เพิ่มเสน่ห์รักไม่มีลด เรียกเนื้อคู่สำหรับคนโสด เรียกคนรักกลับคืนมาสำหรับคู่ทีมีปัญหา เรียกจิตให้คนรักคิดถึง 7...

คาถามหาเศรษฐี เรียกทรัพย์ สวดแล้วรวย สวดแล้วดี 0

คาถามหาเศรษฐี เรียกทรัพย์ สวดแล้วรวย สวดแล้วดี

คาถามหาเศรษฐี 3 คาถาแห่งความร่ำรวย ใช้สวดบูชาอย่างเป็นประจำจะช่วยหนุนนำเรียกทรัพย์สู่กิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ไม่ขาด คาถามหาเศรษฐี จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร...

คาถาป้องกันภัย หลวงปู่มั่น คาถาศักดิ์ ป้องกันอันตรายทั้งปวง 0

คาถาป้องกันภัย หลวงปู่มั่น คาถาศักดิ์สิทธิ์ ป้องกันอันตรายทั้งปวง

คาถาป้องกันภัย หลวงปู่มั่น (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) เรียกอีกอย่างว่า คาถาพระพุทธเจ้า 5 องค์ตอนชนะมาร ใช้ท่องเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยในยามคับขัน คาถาป้องกันภัย...

มงคลจักรวาลน้อย บทสวดมนต์ แห่งชัยชนะ เพิ่มลาภ เพิ่มสุข 0

มงคลจักรวาลน้อย บทสวดมนต์ แห่งชัยชนะ เพิ่มลาภ เพิ่มสุข

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง...

คาถาบูชา พระสุนทรีวาณี สร้างสติ เสริมปัญญา 0

คาถาบูชา พระสุนทรีวาณี สร้างสติ เสริมปัญญา

พระสุนทรีวาณี หรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่า นางสุนทรีวาณี เป็นเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธในประเทศไทย มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก พระเถระผู้ใหญ่มักแนะนำให้นวกภิกษุผู้เริ่มศึกษาพระธรรม บริกรรมคาถานี้เป็นนิตย์ ก่อให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่น บันดาลให้เข้าถึงถ่องแท้ในพระพุทธศาสนาโดยง่าย คาถานี้ มีประวัติอันสะท้อนถึงพระคุณสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ค้นคว้าที่มาและปรัชญาอันลึกซึ้งของคติพระสุนทรีวาณี ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระธรรม โดยบุคลาธิษฐานเป็นรูปเทพธิดาบนดอกบัว...

คาถาเงินล้าน 9 จบ หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ ศักสิทธิ์ ใช้สวดเรียกทรัพย์ 0

คาถาเงินล้าน 9 จบ หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ ศักสิทธิ์ ใช้สวดเรียกทรัพย์

คาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤาษีลองดำ วัดท่าซุง ถือเป็นอีกหนึ่งคาถาศักสิทธิ์ ใช้สวดเรียกทรัพย์ สำหรับคนทำธุรกิจค้าขาย ช่วยส่งเสริมในเรื่องของเงินทอง กิจการรุ่งเรือง เงินหมุนเวียนไม่ขาด สวดเป็นประจำอย่างน้อยวันละ...