Dharma Sadhu

0

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตนเอง หลุดพ้นเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิททุกโข โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์ อะเวโร...

บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมพลังอำนาจให้ดวงชะตา 0

บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมพลังอำนาจให้ดวงชะตา

การสวดมนต์จะให้เจริญผลต้องเกิดจากความ “ศรัทธา” เป็นสำคัญ บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมในเรื่องของดวงชะตา คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมพลังอำนาจให้แก่ดวงชะตา หมั่นสวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและจิตใจ บทสวดอิติปิโส...