Tagged: คาถา มหาเสน่ห์

0

คาถาเมตตา มหาเสน่ห์ ผู้ใหญ่รัก เจ้านายเอ็นดู

คาถาเมตตา มหานิยม สวดเพื่อให้มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป ผู้ใหญ่เจ้านายรักและเอ็นดูให้การสนับสนุน การติดต่อกิจการงานใดๆ ราบรื่น คาถาเมตตา มหานิยม ใช้สวดคาถาก่อนออกจากบ้าน ให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี...

คาถามหาเสน่ห์ สวดเรียกคู่ ให้คนรักและเอ็นดู 0

7 คาถามหาเสน่ห์ สวดเรียกคู่ ให้คนรักและเอ็นดู

7 คาถามหาเสน่ห์ เสริมดวงในเรื่องของความรัก จากรักพังให้กลายเป็นรักปัง ใช้สวดเสริมเสน่ห์ให้กับตนเอง เพิ่มเสน่ห์รักไม่มีลด เรียกเนื้อคู่สำหรับคนโสด เรียกคนรักกลับคืนมาสำหรับคู่ทีมีปัญหา เรียกจิตให้คนรักคิดถึง 7...