Tagged: นั่งสมาธิ 30 นาที

ดนตรีสมาธิ 10 นาที ฝึกเป็นประจำทุกวัน ความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง 0

ฝึกสมาธิ 10 นาที ความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

ดนตรีสำหรับ ฝึกสมาธิ 10 นาที ทำเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะตอนเช้าหรือก่อนเข้านอน ช่วยให้จิตใจสงบ มีสติ ไม่มีความคิดฟุ้งซ่าน การทำสมาธินั้นมีประโยชน์มากมายอย่างน่าเหลือเชื่อ หากทำสมาธิก่อนเข้านอนจะช่วยให้หลับสบายไม่นอนฝันร้าย...