Tagged: บทพิจารณาอาการ32

0

บทพิจารณาสังขาร สัพเพ สังขารา อะนิจจา

บทพิจารณาสังขาร สัพเพ สังขารา อะนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง, เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพ สังขารา...