Tagged: ฝึกสวดมนต์

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลใหญ่ 0

มงคลจักรวาลใหญ่ คลิปเสียงบทสวดพร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลใหญ่ สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ...

คาถามหาเศรษฐี เรียกทรัพย์ สวดแล้วรวย สวดแล้วดี 0

คาถามหาเศรษฐี เรียกทรัพย์ สวดแล้วรวย สวดแล้วดี

คาถามหาเศรษฐี 3 คาถาแห่งความร่ำรวย ใช้สวดบูชาอย่างเป็นประจำจะช่วยหนุนนำเรียกทรัพย์สู่กิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ไม่ขาด คาถามหาเศรษฐี จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร...

บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมพลังอำนาจให้ดวงชะตา 0

บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมพลังอำนาจให้ดวงชะตา

การสวดมนต์จะให้เจริญผลต้องเกิดจากความ “ศรัทธา” เป็นสำคัญ บทสวดอิติปิโส 108 จบ เสริมในเรื่องของดวงชะตา คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมพลังอำนาจให้แก่ดวงชะตา หมั่นสวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและจิตใจ บทสวดอิติปิโส...