Tagged: ภพ ชาติ มี จริง หรือ

ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ 0

ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่

เชื่อหลายท่านมักจะมีคำถามให้กับตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อมนุษย์เรานั้นสิ้นอายุขัย ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นบทความจากกระดานสนทนาวัดบางพระ ซึ่งบทความบางส่วนนนี้ได้เขียนไว้โดยสมาชิกชื่อ ลูกผู้ชายตัวจริง เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2550 หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถตอบคำถามให้แก่ตัวท่านเองได้บ้างไม่มากก็น้อย ตายแล้วไปไหน...