Tagged: วิธีแผ่เมตตา

แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น อานิสงส์ของการแผ่เมตตา 0

แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

บทสวดมนต์อธิฐานจิต แผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยา และหมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร ดังนั้น...

0

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตนเอง หลุดพ้นเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิททุกโข โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์ อะเวโร...