Tagged: สวดมนต์ จีน

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลใหญ่ 0

มงคลจักรวาลใหญ่ คลิปเสียงบทสวดพร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลใหญ่ สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ...

คาถามหาเศรษฐี เรียกทรัพย์ สวดแล้วรวย สวดแล้วดี 0

คาถามหาเศรษฐี เรียกทรัพย์ สวดแล้วรวย สวดแล้วดี

คาถามหาเศรษฐี 3 คาถาแห่งความร่ำรวย ใช้สวดบูชาอย่างเป็นประจำจะช่วยหนุนนำเรียกทรัพย์สู่กิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ไม่ขาด คาถามหาเศรษฐี จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร...