Tagged: เทศกาลกินเจ

ประโยชน์ของ การกินเจ 0

ประโยชน์ของ การกินเจ

มนุษย์เป็นเลิศในสรรพสิ่ง เป็นผู้นำผู้เข้มแข็งในมวลสัตว์โลก ถ้าอยากกินเนื้อสัตว์ย่อมทำได้โดยง่าย เปรียบเสมือนสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก ถ้าพูดตามหลักโภชนาการ การกินเนื้อสัตว์จะเพิ่มเจริญเติบโตของร่างการรวดเร็วยิ่งขึ้น ทว่าสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อ ถ้าหากกินมากเกินไปกลับทำให้แก่เร็วยิ่งขึ้น เพราะเมื่อร่างกายเติบโตเร็วเกินไป หรือสุกอมก่อนก็ย่อมร่วงโรย...