Tagged: เสียงธรรมนำชีวิต แผ่เมตตา หนทางหลุดพ้น

0

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตนเอง หลุดพ้นเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิททุกโข โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์ อะเวโร...